Skip to main content
Other publication, 2003

Svenska Vallbrev

Nilla; Nilsdotter-Linde, Fältforskningsenheten

Keywords

vall; grovfoder; köttraskvigor; sortprovning

Published in

Svenska vallbrev
2003, number: 6, pages: 1-4
Publisher: Svenska Vallföreningen

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/1988