Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2008

Svampepidemi härjar i ungskogar över hela Norra Norrland

Wulff, Sören; Hansson, Per

Keywords

riktad nationell skadeinventering; törskate; Cronartium flaccidum; Peridermium pini; Endocronartium pini; skogskovall; riksskogstaxeringen; ÄBIN

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resursanalys