Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Långsiktiga effekter av dränering på grödans etablering, skörd och markbördighet

Wesström, Ingrid; Bölenius, Elisabeth; Arvidsson, Johan

Published in

Publisher: SLU