Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Finns billig medicin för Östersjön? : Finns billig medicin för Östersjön? : kostnader för åtgärder som minskar övergödningen

Elofsson, Katarina

Published in

Fakta. Jordbruk
2003, number: 2002:10
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/1999