Skip to main content
Other publication, 2008

Varje år byts 50% av suggorna ut i svenska besättningar. Sammanfattning av avhandlingen

Engblom, Linda

Published in

Book title: Svenska Pig - Inst. för husdjursgenetik, avd. svinavel
Publisher: SLU, Uppsala

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/19998