Skip to main content
Book, 2008

Från kålgård till villaträdgård

Svala, Catharina

Keywords

Trädgård; lantgård; trädgårdshistoria; odlingshistoria

Published in

Stad & land (Alnarp. 1982)
2008, number: 172:2008
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Landskapsutveckling och Landskapsarkitektur

Authors' information

Svala, Catharina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Horticulture

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-85911-36-3

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/20000