Skip to main content
Factsheet, 2008

Jämförande försök med skorvresistenta äpplesorter

Tahir, Ibrahim; Nybom, Hilde

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008, number: 2008:8
Publisher: LTJ-fakulteten, SLU