Skip to main content
Report, 2003

Rhizoctonia solani - pilotstudie av marksmitta i Västergötland, anastomosgrupper i Sverige samt en litteraturgenomgång

Frida, Carlsson

Published in


Publisher: SLU, Inst. för norrl. jordbruksvetenskap

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/2004