Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2008

Tillväxt, innovation, konkurrenskraft – den svenska trädgårdsnäringen under 30 år

Ekelund, Axelson Lena

Published in

Title: SLU – Tre decennier mitt i samhällsutvecklingen
ISBN: 978-91-85911-81-3
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet