Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Miljökonsekvenser av stubbskörd - en sammanställning av kunskap och kunskapsbehov

Egnell Gustaf, Hyvönen R, Högbom L, Johansson Therese, Lundmark Tomas, Olsson B, Ring E, von Sydow Fredrika

Published in

ER - Energimyndigheten
2007, number: 2007:40
Publisher: Energimyndigheten