Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Miljökonsekvenser av gmo: skogsbruk. In: Förare J (ed). Kunskapsöversikt avseende miljökonsekvenser av genetiskt modifierade organismer

Hjälten, Joakim; Axelsson, Petter

Published in

FORMAS-rapport
2008, number: diarienr 2008-211
Publisher: Formas