Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2008

Sedasjon, immobilisering og anestesi av pattedyr og fugler

Arnemo, Jon; Ranheim, B; Haga, A; Lervik, A; Smith, AJ; Söli, NE

Published in

Title: Felleskatalog 2008-09 over preparater i veterinaermedisinen
Publisher: Oslo: Felleskatalogen AS, 29008