Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Åtgärdsprogram för en god arbetsmiljö inom trädgårdsnäringen

Lundqvist Peter, Pinzke Stefan, Kyrö Wissler Sara, Stål Marianne

Keywords

arbetsmiljö; trädgårdsnäring; Stiftelsen Lantbruksforskning

Published in


Publisher: SLU, Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM)