Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008

Hur väl kommer resultaten från den medicinska genomforskningen patienterna till nytta?

Lindgren, Gabriella

Published in

Forskarbloggen
2008, Volume: 1, pages: s. 248