Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

Ett ämne blir till - eller hur blev svensk landbygdsutveckling ett forskningsområde och universitetsämne i Sverige?

Waldenström, Cecilia

Published in