Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2008

Leader och lärande för utveckling

Waldenström, Cecilia

Published in

Gränsbrytning, Nyheter om regioner och regional utveckling i Norden
2008, pages: (E-tidskrift)