Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Inventeringsresultat - klövviltsindex, betestryck och skadegrad

Månsson, Johan; Ericsson, Göran; Bergström, R

Published in

Resultatrapport 1. Projekt Viltbete och Foderproduktion
2008,
Publisher: SLU