Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Älgtäthet-Fodertillgång-Betestryck i Grimsö-Malingsbo-Kloten, inventering av Sveaskogsägda marker i Bergslagen våren 2007

Pehrson, Å; Månsson, Johan

Published in

Report. Grimsö Research Station
2007,
Publisher: SLU