Skip to main content
Conference paper, 2008

Allelopati-användbart vid bekämpning av renkavle

Bertholdsson, Nils-Ove

Keywords

alleopati; renkavle

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2008, Volume: 61, pages: 22:1-22:4
Book title: Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet
Publisher: SLU

Conference


Växtodlings-och växtskyddssdagar

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/20238