Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Test av metod för områdesinventering av lodjur vintern 2006

Liberg, Olof; Andren, Henrik; Aronson, Åke; Jaxgård, Peter

Published in


Publisher: Grimsö forskningsstation