Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Förvaltningsmärkning av lodjur inom renskötselområdet - Lodjurets predation på ren, hemområden och aktivitetsmönster

Mattisson, Jenny; Andren, Henrik

Published in


Publisher: Grimsö forskningsstation

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/20333