Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2008

Örnbräkenförgiftning hos mjölkko

Forslund Kristina, Södersten Fredrik

Abstract

I dagsläget är det oklart hur vanlig örnbräkenförgiftning hos nötkreaturen är i Sverige. Döda djur eller djur som avlivas och tas om hand av lantbrukartjänst obduceras sällan

Published in

Vetenskap
2008, number: 11, pages: 23-27