Skip to main content
Book, 2003

Instruktion för bildtolkningsarbetet vid Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS

Allard Anna, Nilsson Björn, Pramborg Karin, Ståhl Göran, Sundquist Sture
Nilsson, Björn (ed.); Pramborg, Karin (ed.); Allard, Anna (ed.)

Keywords

Flygbildstolkning; övervakning

Published in


Publisher: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning