Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2008

Vingelsjuka hos katt-studier av bornavirus

Wensman, Jonas Johansson

Published in


Publisher: Sveriges veterinärförbund : Sveriges veterinärmedicinska sällskap,

Conference


Veterinärkongressen