Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Utvärdering av projektet Biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk

Ljung, Magnus

Published in

Uppdragsrapport
2003,
Publisher: Projektet Biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk