Skip to main content
Magazine article, 2008

Betalningsviljan för att skapa och bevara livskraftiga rovdjursstammar i den Svenska faunan

Broberg, T; Brännlund, Runar

Published in

Ekonomisk debatt
2008, pages: nr 2

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Economics and Business
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/20540