Skip to main content
Conference paper, 2000

Effekter av sintidsutfodringen på kons hälsa och prestation under kommande laktation

Holtenius Kjell, Burstedt Erling, Agenäs Sigrid

Published in

Conference


Jordbrukskonferensen 2000