Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2000

Effekter av sintidsutfodringen på kons hälsa och prestation under kommande laktation

Holtenius Kjell, Burstedt Erling, Agenäs Sigrid

Published in

Conference


Jordbrukskonferensen 2000