Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

Drottningholms lindar - om arbetet med förnyelsen av alléerna i ett världsarv

Lundquist, Kjell Wilhelm; Stritzke, Klaus; Löfgren-Uppsäll, Lena

Keywords

Drottningholm; lindar; ICOMOS; Florensdokumentet; världsarv; restaurering

Published in

Title: Nyhetsbrev
Publisher: ICOMOS SWEDEN