Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008

Kultur- och trädgårdväxter i Sverige från äldsta odlingstid till början av 1600-talet

Lundquist; Kjell, Wilhelm

Published in


Publisher: Forskningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond 2008-05-25