Skip to main content
Factsheet, 2008

Enaforsholms Fjällträdgård

Lundquist; Kjell, Wilhelm

Keywords

Enaforsholm; fjällträdgård; Jämtland; trädgårdshistoira

Published in


Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien