Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Enaforsholms Fjällträdgård

Lundquist; Kjell, Wilhelm

Keywords

Enaforsholm; fjällträdgård; Jämtland; trädgårdshistoira

Published in


Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien