Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2008

Enaforsholms Fjällträdgård

Lundquist; Kjell, Wilhelm

Nyckelord

Enaforsholm; fjällträdgård; Jämtland; trädgårdshistoira

Publicerad i


Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien