Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Enaforsholm. Försöks- och fjällträdgården 1991-2008

Lundquist; Kjell, Wilhelm

Keywords

Enaforsholm; fjällträdgård; Jämtland; trädgårdshistoria

Published in


Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien