Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

Kenneth Lorentzon kallad till Vice-President for Scandinavia i International Dendrology Society

Lundquist; Kjell, Wilhelm

Published in

Lustgården
2008, pages: 113
Publisher: Föreningen för Dendrologi och Parkvård