Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Stjälknematod - med aptit på grödan

Eriksson, Bengt

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2003, number: 115 J
Publisher: Konsulentavdelningen/Växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/2068