Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet – spelar ekologisk odling någon roll?

Rundlöf Maj, Smith Henrik G

Abstract

Bidrar ekologisk odling till större biologisk mångfald i jordbrukslandskapet? I många studier fi nner man större art- och individrikedom på ekologiskt brukad mark än på konventionellt brukad, men jämförelser mellan odlingssätten har gett blandade resultat. De motsägelsefulla resultaten kan delvis bero på yttre faktorer, som till exempel i vilken typ av jordbrukslandskap gården ligger och hur stor areal som brukas ekologiskt

Keywords

ekologisk odling; biologisk mångfald; landskapsheterogenitet

Published in

Forskningsnytt om økologisk landbruk i norden
2007, number: 2, pages: 3-4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/20699