Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2005

Korsa utvalda träd i rangordning och låt dessutom de bästa få fler avkommor

Mullin, TJ; Lsitburek, M; Rosvall, O; Lindgren, Dag

Published in

Title: Föreningen Skogsträdsförädling Årsbok 2004
Publisher: ?