Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2005

Korsa utvalda träd i rangordning och låt dessutom de bästa få fler avkommor

Mullin, TJ; Lsitburek, M; Rosvall, O; Lindgren, Dag

Published in

Book title: Föreningen Skogsträdsförädling Årsbok 2004
Publisher: ?