Skip to main content
Other publication, 2003

Makronäringsämnen, mikronäringsämnen och pH i ekologisk grönsaksodling

Båth, Birgitta

Published in

Ekologisk odling av grönsaker på friland
2003, pages: 3-6
Publisher: Jordbruksverket

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/2076