Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Landskabet som ressource – II, Slutrapport juli 2008 Ole Caspersen och Erik Skärbäck. Interregsekretariatet Köpenhamn, SLU Alnarp och KU Köpenhamn

Caspersen, Ole; Skärbäck, Erik

Published in


Publisher: Interregsekretariatet