Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

The forest planning system of Swedish forest enterprises: A note on the basic elements

Eriksson, Ljusk Ola

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2008,
Publisher: SLU