Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Myrarnas areal och vegetation: skattningar från provytedata i NILS 2003-2007

Christensen, Pernilla; Hedblom, Marcus; Glimskär, Anders Ove; Ringvall, Anna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2008, Publisher: SLU