Skip to main content
Conference paper, 2006

Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter

Delin, Sofia; Engström, Lena

Published in

Book title: Dokumentation från Ekoprogram, Växtskydds och växtodlingsdagar i Kolmården den 11 december 2006
Publisher: Hushållningssällskapet och Östra Sverige Försöken

Conference

Växtskydds och växtodlingsdagar i Kolmården

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/20822