Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2006

Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter

Delin, Sofia; Engström, Lena

Published in

Title: Dokumentation från Ekoprogram, Växtskydds och växtodlingsdagar i Kolmården den 11 december 2006
Publisher: Hushållningssällskapet och Östra Sverige Försöken

Conference

Växtskydds och växtodlingsdagar i Kolmården