Skip to main content
Report, 2007

Odlingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning och produktionsekonomi

Larsson, Sofia; Stenberg, Maria; Gruvaeus, Ingemar; Engström, Märet

Keywords

vall; ettåriga vallar

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, number: 9
ISBN: 978-91-576-7214-8
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Gruvaeus, Ingemar
Engström, Märet
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Larsson, Sofia

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/20836