Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Odlingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning och produktionsekonomi

Larsson, Sofia; Stenberg, Maria; Gruvaeus, Ingemar; Engström, Märet

Keywords

vall; ettåriga vallar

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2007, number: 9ISBN: 978-91-576-7214-8
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/20836