Skip to main content
Report, 2007

Vilken ekologisk kunskap behövs för ekonomisk värdering av biologisk mångfald? sid 123-138. I: Miljöekonomi. Specialstudier nr 14. December 2007, Monetär värdering av biologisk mångfald. en sammanställning av metoder och erfarenheter. Huvudförfattare: Magnus Sjöström

Gustafsson, Lena

Published in


Publisher: Konjunkturinstitutet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Forest Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/20846