Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Vilken ekologisk kunskap behövs för ekonomisk värdering av biologisk mångfald? sid 123-138. I: Miljöekonomi. Specialstudier nr 14. December 2007, Monetär värdering av biologisk mångfald. en sammanställning av metoder och erfarenheter. Huvudförfattare: Magnus Sjöström

Gustafsson, Lena

Published in

Publisher: Konjunkturinstitutet

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/20846