Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2008

Stadsnära landsbygd – när många gör anspråk på marken

Bucht Eivor, Johansson Birgitta

Published in

Formas fokuserar
2008, number: T4:2008, pages: 155-166 Title: Ska hela Sverige leva?
ISBN: 978-91-540-6013-9
Publisher: Forskningsrådet Formas