Skip to main content
Conference paper, 2008

Byggnadskostnad för olika system

Nilsson, Christer

Abstract

Byggnadskostnaden för ett mjölkkostall sjunker ca 15% om man väljer en oisolerad byggnad i stället för ett värmeisolerat alternativ. Väljer man ett "frostfritt" alternativ sjunker byggnadskostnaden 7-8% i jämförelse med det värmeisolerade alternativet

Published in

Conference

Alnarps Nötköttsdag

Authors' information

Nilsson, Christer
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences
Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/20878