Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2007

Ormen i folktro och medicin

Herjulfsdotter, Ritwa; Tunon, Håkan

Published in

Title: Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3

Publisher: Wahlström & Widstrand